Bestuur JBH

Voorzitter

Jan de Landmeter
06-23474953

Penningmeester

Maarten Harteveld
0252-344002 / 06-23025605

Gegevens JBH:
IBAN: NL57 RABO 0328 1390 68
KvK nummer: 28092492
Verenigingsnummer NJBB: 09 031

Secretariaat (a.i.)

Ria van der Poel
06-47074171

Algemeen lid

Fred Smit
06-50586404

Algemeen lid

Ineke van Spronsen
06-17479611

Wedstrijdzaken

vacant

Ledenadministratie

Ria van der Poel
06-47074171